+375 (29) 648 04 18
Media Centre
Zashchitnik
2020-01-17

Zashchitnik

Protected multi-purpose vehicle "Zashchitnik"

Details